Felhasználási feltételek

Felhasználási Feltételek

Kretasziget.hu – Kréta szigetének egyedi leírásokkal rendelkező, fényképekkel illusztrált turisztikai tájékoztató honlapja

Az alábbi feltételek a Kretasziget.hu (www.kretasziget.hu) weboldal használatát szabályozzák. A Kretasziget.hu (www.kretasziget.hu) weboldal elérésével, böngészésével, használatával a honlap olvasója, böngészője (továbbiakban: Felhasználó) elismeri, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek fogadja el a feltételeket. 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A honlap szerkesztősége minden ésszerű erőfeszítést megtesz a weboldalon található adatok pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, azonban nem vállalunk felelősséget a weboldalon található adatok esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért. A Felhasználó a weboldalon elérhető anyagokra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon található leírások és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

MÁS WEBOLDALAKRA MUTATÓ HIVATKOZÁSOK (LINKEK)

A Kretasziget.hu weboldalon található hivatkozásokat követve előfordulhat, hogy elhagyja a Kretasziget.hu-t és rendszerein kívül található tartalmakhoz fér hozzá. A Kretasziget.hu nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A hivatkozásokat jóhiszeműen eljárva bocsátjuk a Felhasználó rendelkezésére. A Kretasziget.hu nem vállal felelősséget a hivatkozás által megjelölt, harmadik fél által készített weboldalakért, azok esetleges változásaiért. 

SZELLEMI ALKOTÁSHOZ FŰZŐDŐ JOGOK, SZERZŐI JOGI INFORMÁCIÓK

A Kretasziget.hu honlapon publikált összes cikk, mondat, kifejezés, valamint a ‘Kréta sziget’ vízjelével ellátott képek szerzői jogvédelem alatt állnak.

A Kretasziget.hu honlapon található összes cikk, leírás, mondat, kifejezés felhasználásához, átírásához, más honlapon, dokumentumban, valamint bármilyen nyomtatott formában történő közléséhez a szerkesztőség, illetev az oldal tulajdonásának feltétlen írásbeli hozzájárulása szükséges. Írásbeli hozzájárulás nélkül a Kretasziget.hu cikkeinek, leírásainak, mondatainak, kifejezéseinek vagy képeinek átvétele, más weboldalon közzététele, szöveg kiollózása írásbeli engedély nélkül szigorúan tilos.

Közösségi oldalakon az oldal cikkek, leírások linkjei tetszés szerint megoszthatóak, terjeszthetőek, kizárólag forrásmegjelöléssel. Az oldalról kivágott, kiollózótt mondatok, leírások megosztása forrásmegjelölés, a weboldalra mutató link hiányában szigorúan tilos.

A törvényben foglaltak szerint a szerzői jog értelmében írásbeli engedély nélkül tilos továbbá a Kretasziget.hu cikkeinek, leírásainak, mondatainak, kifejezéseinek:

  • többszörözése,
  • terjesztése (kivéve közösségi oldalakon linkek megosztása, ami természetesen megengedett),
  • más honlapon, weboldalon írásbeli engedély nélküli bárminemű felhasználása (kivéve közösségi oldalakon linkek megosztása, ami természetesen megengedett),
  • nyomtatásban megjelenítése,
  • katalógusban, prospektusban megjelenítése,
  • nyilvános előadásban felhasználása,
  • a nyilvánossághoz történő más cég, szervezet vagy magánszemély általi továbbközvetítése. 

Amennyiben a Kretasziget.hu oldal bármely részének, cikkének, leírásának, mondatának, kifejezésének írásbeli engedély nélküli másolása, vagy átvételének ténye fennáll, az oldal tulajdonosa kártérítésre tart igényt. A szerzői jog megsértése esetén az oldal tulajdonosa a jogi útra terelés jogát fenntartja. Szerzői jog megsértése esetén az oldal tulajdonosa a polgári peres úton történő jogi érvényesítést, a jogsértés helyreállítását, valamint kártérítési igény benyújtását kezdeményezheti. 

A jogvédett, oldalunkon található tartalom esetleges jogtalan felhasználását vitás esetben képernyőmentéssel, rendszergazdai igazolással, valamint ügyvédi ellenjegyzéssel is igazolhatjuk.

A Kretasziget.hu jogvédelmi információnak nem ismerete, vagy figyelmen kívül hagyása nem mentesíti az oldal tulajdonosának írásbeli engedélye nélkül másolót a következmények alól.

Felhasználó hozzájárul, hogy a Kretasziget.hu oldalra felhasználó által feltöltött képeket oldalunk cikkeinél, bemutatásainál, képgalériáinál felhasználhatjuk, illetve facebook oldalunkon a közösséggel megoszthatjuk. A feltöltött képek szerzői jogának tulajdonosa természetesen marad a feltöltő (szerző), azonban a feltöltött képekkel kapcsolatban oldalunkkal szemben anyagi követelése nincs.

Scroll to Top